Search This Blog

CCTV

Thursday, September 13, 2012

Knanauk Morin ti Na'i-wulun sira (dadolin XXXI)

Se talina sei ti, tatoli morin
Lo'e mata awa'a, ti progresu
Ananu alerik, nakar hori houk
Lu'i, dolik na'i-wulun, odi rai-mata

Knananuk kantiga tutan ma ita
Ananu asudin sae lo houk
Sae lo houk, rata na'i-wulun sira
Se talina odi sei, tetu mela ti.