Search This Blog

CCTV

Wednesday, September 15, 2010

Sirena ó hasan ti u labás (Knananuk)

Sirena ó hasan ti u labás modi sero
Modi sura ó susar nobu ti au
Se ó sero ti u labás u dura ó bi mahilas meker
Ó bi mahilas meker, ó bi mahilas meker
Se ó sero ti ulabás u dura ó bi mahilas meker
Ó bi mahilas meker, tantí ó kasek au

Lou we… lou-mo’o…
Musei bulik saik ti au…
Tantí… u mori mesa-mesa saik
Se ó sero ti ulabás u dura ó bi mahilas meker
Ó bi mahilas meker, ó bi mahilas meker
Se ó sero ti ulabár u dura ó bi mahilas meker
Ó bi mahilas meker, tantí ó kasek au