Search This Blog

CCTV

Monday, October 27, 2008

Ka'a Lou (knananuk)

Ai ai ka’a Lou ai ka’a Lou
Óbamúna bulik sa muna bulik sa
Aba’akar abalete tama naha Aihetulaun

Ai ka’a Lou eh ka’a Lou eh
Mumáli moak lu mali moak lu
Abatebe abade’ek urék tinaha nene
Ai ka’a Lou eh ka’a Lou eh
Ne karik ai-ysa ai-laku iyak ysa babéur au

*************************

Tatoli

Umánek malun sira,
Ukések una ameno ti nobu-nobu di'i una odi una komunikasaun tiró nora Idáte karik bele awa’a una yayán he Dapur-Idáte molak una akérek hahahuan anak hali, naláu-naláu kahída ti ortógrafu ka literatura Idáte nik. Tanti uwa’a naha te ita hahar rasik biní una su’ar saik lei ni mamar ha’e, maibé kahída te akérek lei ni ita nahi lale-lalen ha’e, anesan oler oi nain ene bohósi ranórin waor ti
hahahuan itak.
Portantu he observasaun auk ysa te: “fásil una su’ar, difícil una akértek”.
Ita maluk wa’ik he ita larek nia rakoko naha rodi rakérek nora sira hahar maibé ramela difícil ha’e hei, biní aproveita ysa ene ni tatáma meker edi agora, di’i anuwar-warua ralé karik ita hahar, molak sira tarídu oh taláu uluk oinaha, signifika ita dezenvolve uluk naha itak, wainhali ita bele tasái anesan Padraun uluk ysa para sira bele banáti tuir ita.
Umánek malun nora uhitók sira, bilíka su’at su’ar ita hahar tiró he nain wa’ik sira matar, tantí Dalen ka Dialetu naráta he língua anésan símbolu ka identidade larek ka país ysa nik, má bulik tadezenvolve Idáte tantí auwar-warua ni benifísiu hilák bitak, bifiar…hali awa’a bulik!